Prototype Bordenplan KaartModule*

Voor slimmere invoer en publicatie van Verkeersbesluiten

We hebben van veel gebruikers terug gemeld gekregen, dat de huidige Verkeersbesluitenapplicatie tijds- en arbeidsintensief is en dat daarom de wettelijke taak van invoer en publicatie van Verkeersbesluiten vaak vertraagd of zelfs niet wordt uitgevoerd.

Om u te helpen om makkelijker Verkeersbesluiten in te voeren en te publiceren hebben we een prototype gemaakt: ‘BordenPlan KaartModule’. Deze stelt u in staat verkeersborden op een digitale kaart te zetten, zodat bordenplannen eenvoudig gemaakt kunnen worden én zodat het voor belanghebbenden duidelijk is waar welk bord komt te staan en op welk wegvak het verkeersbesluit precies van toepassing is. Aan het prototype hebben een groot aantal collega’s van zowel gemeentes als provincies bijgedragen.

Graag willen we uw feedback op het prototype. Via de feedback pagina vindt u een vragenlijst en de mogelijkheid uw andere observaties te delen. Indien u wenst, kunnen wij contact met u opnemen om te bespreken hoe u nu al de invoer en publicatie van Verkeersbesluiten kunt versnellen.

Verkeersbesluiten en Smart Mobility

Een slimme invoer van Verkeersbesluiten helpt niet alleen om u tijd te besparen. De gegenereerde Verkeerskundige wegendata zijn cruciaal voor het voeden en ontwikkelen van applicaties die sneller, veiliger en groener verkeer bevorderen (Smart Mobility).

Met de invoer van Verkeersbesluiten draagt u direct bij aan het realiseren van een betere doorstroming, grotere veiligheid en duurzaamheid van het verkeer en de netwerken.

Prototype

U kunt het prototype gebruiken om te ervaren hoe de nieuwe BordenPlan KaartModule kan gaan werken. De volgende functionaliteiten worden daarvoor aangeboden:

Bijkomende functionele voordelen zijn dat het Verkeersbesluit makkelijker leesbaar wordt voor afnemers en beter publiceerbaar. Bovendien is alle data rond het verkeersbord in één keer machine-leesbaar voor de Netwerkregistratie Wegen.

Het prototype is tot eind 2021 beschikbaar.

* De ontwikkeling van het prototype is een samenwerking van het Programma Netwerkregistratie Wegen van het Ministerie van IenW en het Kenniscentrum Officiële Overheidspublicaties KOOP.